23.2.2010

Maailmanpolitiikan Atlas


Maailmanpolitiikan Atlas. Intokustannus 2009.

Maailmanpolitiikan atlas on karttakirja, joka 300 kartan ja tilastokuvan avulla esittelee politiikan taustatietoja. Karttojen lisäksi teoksessa on eri eurooppalaisten asiantuntijoiden laatimia artikkeleita tämän hetken maailmanpolitiikkaan vaikuttavista tekijöistä.

Teoksen aihealueita ovat muuttuvat valtasuhteet, maailma eri näkökulmista, energiantarpeiden tuomat haasteet, maailman erilaiset konfliktialueet ja konfliktien taustat ja Afrikassa tapahtuvat muutokset. Kirjassa on artikkeleita mm. väestönkasvusta, vesipulasta, fundamentalismista, aidsista, internetistä, EU:n asemasta ym. Eri maanosista nostetaan esille niiden erityispiirteitä mm. Etelä-Amerikan konfliktien historiaa ja Afrikan etnisiä ristiriitoja. Artikkelien yhteydessä on mainittu linkkejä, joista löytyy lisätietoja. Teos on ilmestynyt alun perin ranskankielisenä ja suuri osa asiantuntijoista on ranskalaisia. Maantieteilijöiden ja kartografien laatimat kartat ja kuvat sisältävät hyvin paljon tietoa ja mahdollistavat myös lukijan omia tulkintoja maailmanpoliittisesta tilanteesta. PA.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti